Arkivmagasinet – eller [arkiv]magasinet og Norges dokumentarv

Forsiden på [arkiv]magasinet nr. 2/12 –design:Morten Hernæs, 07 AurskogGjengitt med tillatelse fra Riksarkivet.  Om  [arkiv]magasinet: .. er Arkivverkets faglige tidsskrift og retter seg mot et bredt, historieinteressert publikum. Arkivmagasinet skal være et orienterende og debattskapende tidsskrift som medvirker til å … Les videre